ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อและห้องสอบชั้น ม.1

ม.1 สอบวันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น

ประกาศรายชื่อและห้องสอบชั้น ม.4

ม.4 สอบวันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น